Deeltjes-analyse - Retsch Technology

Retsch Technology ontwikkelt optische meetsystemen voor deeltjeskarakterisering van hoogste kwaliteit, gebaseerd op verschillende meettechnieken:

 • Meetbereik van 0,8 µm tot 30 mm
 • Analyse van deeltjesgrootte en -vorm van suspensies, dispersies, poeders en granulaten.

 • CAMSIZER® P4
  • Meting van deeltjesgrootte en -vorm
   van 20 µm tot 30 mm
   met de CAMSIZER® P4
 • CAMSIZER® X2
  • Meting van deeltjesgrootte en -vorm
   van 0,8 µm tot 8 mm
   met de CAMSIZER® X2

Verder Scientific - Science for Solids

Divízia Scientific skupiny Verder nastavuje štandardy v high-tech vybavenie určeného pre kontrolu kvality, výskum a vývoj pevných látok. Oblasť činnosti zahŕňa prípravu vzoriek pevných látok a analytické technológie.

Známa značka Verder Scientific slúži výskumným inštitúciám, analytickým laboratóriám aj výrobným spoločnostiam v oblasti riadenia kvality a procesných aplikáciách už desiatky rokov sa stále sofistikovanejšími a spoľahlivejšími produkty, ktoré poskytujú riešenie pre individuálne úlohy.

Materialographie

Heat Treatment

Elementaire analyse

Malen & Zeven

Deeltjesanalyse